دانلود آهنگ امشو خیلی خرابم ای جان ساقی ریمیکس و اصلی ( کامل )

دانلود آهنگ امشو خیلی خرابم ای جان ساقی ریمیکس و اصلی ( کامل )

 ریمیکس آهنگ رامین کرمی ﭘﻴﮏ ﻟﻴﻮاﻧﻰ ﺑﺮﺷﻦ ای ﺳﺎﻗﻰ اﺷﮏ ﭼﻮﻳﻠﻢ رﺷﻰ وه ﻳﺎده ﺑﻮه ﻣﺮﻫﻢ ﮔﻴﺎن بیس دار اینستا

  آهنگ امشو خیلی خرابم ای جان ساقی اصلی بدون ریمیکس ( محلی کردی غمگین )

دانلود آهنگ رپ کردی کرمانشاهی غمگین ریمیکس

دانلود آهنگ امشو خیلی خرابم ای جان ساقی ریمیکس و اصلی ( کامل )

دانلود اهنگ رامین کرمی امشو خیلی خرابم غرق فکر و خیالم { نسخه اصلی }

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ امشو خیلی خرابم غرق فکر و خیالم ریمیکس بیس دار تند

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ امشو خیلی خرابم ای جان ساقی ریمیکس و اصلی ( کامل )

ﭘﻴﮏ ﻟﻴﻮاﻧﻰ ﺑﺮﺷﻦ ای ﺳﺎﻗﻰ اﺷﮏ ﭼﻮﻳﻠﻢ رﺷﻰ وه ﻳﺎده ﺑﻮه ﻣﺮﻫﻢ ﮔﻴﺎن

ﺑﻰ روﺣﻢ ﺗﻴﺮه ﻣﻮ ﺗﺎره ﻫﺮﺷﻮ و روژم اﻣﺸﻮ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﺮاوم ﻏﺮﻗﻢ وه ﻧﺎو ﺧﻴﺎﻟﻢ ای ﮔﻴﺎن

ﺳﺎﻗﻰ ﭘﺮ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻰ ﺷﺮاوم ﭘﻴﮏ ﻟﻴﻮاﻧﻰ ﺑﺮﺷﻦ ای ﺳﺎﻗﻰ

آﮔﺮ ﭘﻴﻜﺖ ﻣﻪ ﺑﺮد وه ﻳﺎدی ﭘﺮ ﺑﻜﻪ ﭘﻴﻜﻢ درد دل ﺑﻜﻢ ﺑﻮه ﻫﻤﺪﻣﻢ

ای ﻏﻤﻪ در ﻛﻢ اﻣﺸﻮ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﺮاوم ﻏﺮﻗﻢ وه ﻧﺎو ﺧﻴﺎﻟﻢ ای ﮔﻴﺎن ﺳﺎﻗﻰ ﭘﺮ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻰ ﺷﺮاوم

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!